Home » Vanredna nastava

Vanredna nastava

Naša škola svake godine upisuje vanredne polaznike u septembarskom upisnom roku od 01. 09. do 30. 09. za januarsko-februarski ispitni rok.

U januarskom upisnom roku od 03. 01. do 31. 01. za junski i augustovski ispitni rok za sva zanimanja za koja je škola verifikovana po standardnim NPP i po programima EU-veta.

Upis vanrednih polaznika vrši se za sledeća zanimanja:

Standardni NPP-IV stepen obrazovanja:

1. Ekonomski tehničar

2. Carinski tehničar

3. Poljoprivredni tehničar općeg smjera

4. Poljoprivredni tehničar prehrambenog smjera

5. Hemijski tehničar općeg smjera

Standardni NPP-III stepen obrazovanja:

1. Prodavač

2. Tkač

3. Prerađivač mesa i mlijeka

4. Prerađivač voća i povrća

5. Konobar

6. Kuhar

EU-vet NPP – IV stepen obrazovanja:

1. Poslovno-pravni tehničar

2. Ekonomski tehničar financijsko-računovodstvenog smjera

3. Ekonomski tehničar komercijalnog smjera

4. Poljoprivredni tehničar

5. Prehrambeni tehničar

EU-vet NPP – III stepen obrazovanja:

1. Poslovni sekretar

2. Trgovac

3. Farmer

4. Pekar

5. Kuhar

Za vanredne polaznike Škola organizira instruktivnu nastavu u kapacitetu, najmanje 40 % planiranog fonda nastavnih sati kako za tehničke tako i za stručne škole.

Ispiti se obavljaju u Zakonsom propisanim rokovima u skladu sa Pravilnikom o polaganju ispita u srednjim školama i to:

– januarsko-februarskom ispitnom roku od 15. 01. do 15. 02.

– junskom ispitnom roku od 01. 06. do 30. 06. I

– augustovskom ispitnom roku od 01. 08. do 31. 08.

Dokumenta potebna za upis:

– Zahtjev za upis

– Svjedočanstvo o završenom razredu (orginal ili ovjerena kopija)

– Izvod iz MKR (rodni list) ne stariji od šest mjeseci.

Prijem dokumenata potrebnih za upis vanrednih polaznika vrši se u školskoj biblioteci svakim radnim danom u vremenu od 07 do 15 i 30 sati.

Visina i cijena polaganja jednog ispita određena je Pravilnikom o sticanju i raspodjeli vanrednih prihoda. Oslobađaju se od plaćanja upisnine i plaćanja polaganja ispita članovi uže porodice šehida i poginulih boraca, dok se ratni vojni invalidi domovinskog rata oslobađaju od plaćanja upisnine i plaćanja polaganja ispita srazmjerno procentu invaliditeta polaznika.

Voditelj za vanredno školovanje i kontakt osoba prof. Senad Muranović tel: 062/427-436