Home » Šta dalje?

Šta dalje?

Nakon završenih tehničkih škola možete se upisati na pravni, ekonomski kao i ostale društvene i tehničke fakultete. Smjerovi koji su završeni po EUVET nastavnom planu i programu stiču diplomu priznatu u Evropi i svijetu, te mogu nesmetano nastaviti školovanje u inostranstvu. Stručna zanimanja obavljaju praksu tokom trogodišnjeg školovanja i odmah po završetku škole spremni su za rad u svojoj struci.