Home » Lična karta

Lična karta

Naziv škole:JU II srednja škola Velika Kladuša
Godina osnivanja:2000 god.
Osnivač:Vlada Unsko-sanskog kantona
Adresa:Ibrahima Mržljaka 23
Grad:Velika Kladuša
Država:Bosna i Hercegovina
Telefon/Fax : +387 (37) 770 - 947 / 772 - 876
E-mail:drugasrednja.kladusa@bih.net.ba
Web :www.dss-vk.com
Broj učenika:
Broj profesora:59
Broj odjeljenja:
Broj kabineta:4
Direktor:Fikret Hadžić, dipl.ing.
Pedagog:Nafka Draganović, dipl. pedagog prof.
Sekretar: Edina Miljković, Denis Džanić
Bibliotekar:Zenun Fejzaj