Home » Historijat

Historijat

historijat-slika

Odlukom vlade Unsko-sanskog kantona formirana je kao samostalna ustanova JU II srednja škola 04. februara 2000. godine. Škola obrazuje sljedeće profile: ekonomski tehničar, poslovno pravni tehničar, prehrambeni tehničar, poljoprivredni tehničar, hemijski tehničar, poslovni sekretar, ku­har, prodavač – trgovac, pekar i tkač. Na osnovu rješenja Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture broj 104–38–11777–3/04 škola radi na reformi srednjeg stručnog obrazovanja po EU VET Programu. Srednja škola je ustanova u kojoj se vrši srednje obrazovanje i odgoj učenika koji su završili osnovnu školu. U tehničkoj i srodnoj školi obrazuju se učenici u trajanju od četiri ili tri godine, po općeobrazovnom programu i stručnom programu srednjeg obrazovanja na osno­vama suvremene tehnologije. Svoje zadatke u odgojno-obrazovnoj djelatnosti škola je utvrdila na osnovu Zakona o srednjoj školi i na osnovama Nastavnog plana i programa. Program je rađen na osnovu ra­nijih iskustava i prema uvjetima i mogućnostima naše škole. Prema navedenim smjernicama godišnji program rada ima više karakterističnih od­lika. Njegovom realizacijom učenici treba da se pripremaju i osposobljavaju za rad u struci i za nastavak školovanja na visokoškolskim institucijama. To znači da će škola bez obzira na uvjete za rad nastojati obezbijediti solidan nivo općeg i profesionalnog obrazovanja za uspješan rad u uvjetima gdje je primijenjena ne samo tradicionalna već i otvoreni oblici učenja. Uvođenjem moder­nizovanih nastavnih planova i programa učinjene su promjene u nastavnim sadržajima, metodama rada i ocjenjivanju.